Prokurator Rejonowy w Siedlcach skierował do Sadu Okręgowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Sebastianowi F. oskarżonemu o dokonanie w nocy z 23 na 24 stycznia 2018 r. w Grabianowie rozboju na osobie Mirosława A. oraz o dokonanie w dniu 11 lutego 2018 r. w Siedlcach zabójstwa Grzegorza Sz.
Do zabójstwa Grzegorza Sz. doszło w mieszkaniu należącym do ofiary.
W dacie zbrodni Sebastian F. wraz z Jarosławem K. udali się do mieszkania Grzegorza Sz., gdzie razem spożywali alkohol. W trakcie libacji Sebastian F. zachowywał się wobec pokrzywdzonego w sposób agresywny. W pewnym momencie zaczął zadawać pokrzywdzonemu liczne ciosy pięścią w twarz.
Dalej napastnik ściągnął pokrzywdzonego na podłogę i kopał go po całym ciele.
Ofiara otrzymała również kilka ciosów nożem w okolicę twarzy i tułowia.
W wyniku licznych obrażeń spowodowanych zadawanymi przez napastnika ciosami, Grzegorz Sz. zmarł.
W sprawie tej oskarżony też został Jarosław k., który był świadkiem zachowania Sebastian F. i początkowo próbował odciągnąć napastnika od pokrzywdzonego.
Jarosławowi K. zarzucono popełnienie występku polegającego na tym, że jako bezpośredni świadek zdarzenia, posiadający wiarygodną wiadomość o dokonaniu przez Sebastiana F. zabójstwa Grzegorza Sz., nie zawiadomił o tym niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw oraz występku złożenia fałszywych zeznań co do przebiegu zdarzenia.
Do popełnienia przez Sebastiana F. zbrodni rozboju na osobie Mirosława A. doszło także w mieszkaniu spokrewnionej z oskarżonym ofiary.
Mężczyźni spożywali wspólnie alkohol i w trakcie tego spotkania Sebastian F. zaproponował Mirosławowi A. uczestniczenie w handlu środkami odurzającymi.
Odmowa ze strony pokrzywdzonego sprawiła, że Sebastian f. zaczął uderzać Mirosława A. pięściami po twarzy. Następnie oskarżony posługując się dwoma nożami stołowymi zadawał Mirosławowi A. ciosy w głowę.
Po doprowadzeniu pokrzywdzonego do stanu bezbronności, napastnik zabrał  mu pieniądze w kwocie 300 zł.
Sebastian  F. był w przeszłości kilkakrotnie karany, w tym za zbrodnię rozboju z art.  280 § 2 kk.
W związku z tym za oba czyny, o których popełnienie oskarżył go prokurator, będzie odpowiadał w warunkach tzw. recydywy.