Prokurator Rejonowy w Sokołowie Podlaskim stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Antonim P. kary za przestępstwo polegające na tym, że w dniu 17 stycznia 2016 roku w miejscowości S. (…), woj. mazowieckiego, znajdując się w stanie nietrzeźwości (0,46mg/l; 0,48 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu) prowadził samochód osobowy marki Mazda o numerach rejestracyjnych (…) w ruchu lądowym, tj. o czyn z  art. 178a § 1 kk.

Czyn opisany w art. 178a § 1 kk zagrożony jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.