Prokurator Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

Prokurator Rejonowy w Sokołowie Podlaskim skierował do Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim akt oskarżenia przeciwko Janowi M.  o to, że w dniu 08 grudnia 2015r. na trasie C. – P. gm. C., woj. mazowieckie nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że kierując autobusem Jelcz T-120 nr rej. (…) wykonał manewr skrętu w lewą stronę, czym wymusił pierwszeństwo przejazdu jadącemu z przeciwka prawidłowo samochodu Peugeot 3008 nr rej. (… ) prowadzonego przez Rafała D, co doprowadziło do uderzenia tego pojazdu w lewą stronę autobusu, w wyniku czego doznali obrażeń ciała Rafał D.– w postaci:... oraz Sylwia W.– w postaci: ..., które to obrażenia w obu przypadkach naruszyły czynności narządu ciała na czas powyżej siedmiu dni tj. o czyn z art. 177 § 1 kk.
Do aktu oskarżenia prokurator dołączył wniosek (w trybie art. 335 § 2 kpk) o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar.
Czyn z art. 177 § 1 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat. 3