Prokurator Rejonowy w Sokołowie Podlaskim skierował Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim  akt oskarżenia przeciwko Michałowi R. o to, że w dniu 30 października 2015 roku w Sokołowie Podlaskim woj. mazowieckiego przy ul. (…) ze sklepu (…) zabrał w celu przywłaszczenia 50 sztuk skórzanych rękawiczek o łącznej wartości 999, 50 złotych na szkodę (…), przy czym w/w przestępstwa dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.

Czyn z art. 278 § 1 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, przy czym zgodnie z art. 64 § 1 kk sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.