Prokurator Rejonowy w Węgrowie w dniu 29 lutego 2016 roku skierował do Sądu Rejonowego w Węgrowie wniosek w trybie art. 335 § 1 kpk wobec obywatela Rumunii Ioana C. podejrzanego o to, że w dniu 27 stycznia 2016 roku w Węgrowie z niezamkniętego mieszkania zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 1050 złotych na szkodę Marii B., tj. o czyn z art. 278 § 1 kk.
Ioana C. wyraził zgodę na orzeczenie wobec niego kary 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz poniesienie kosztów procesu. W toku postepowania doszło również do naprawienia w całości szkody wyrządzonej przestępstwem.