Prokuratur Okręgowy w Siedlcach

Prokuratur Okręgowy  w Siedlcach, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Jolancie J., którą oskarżono o wielokrotne przekraczanie uprawnień, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, w okresie od listopada 2008 r. do grudnia 2013 r., to jest w czasie, gdy pełniła funkcję dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim.
Zachowanie oskarżonej polegało między innymi na polecaniu innym pracownikom Poradni, aby prowadzili za nią zajęcia w innych placówkach oświatowych, w których ona sama była zatrudniona, przy czym to oskarżona pobierała wynagrodzenie z tego tytułu (w jednym przypadku była to kwota ok. 22 000 zł), polecaniu pracownikom Poradni prowadzenia – w godzinach pracy w Poradni - zajęć w innej placówce, świadczącej tożsame usługi, a należącej do córki oskarżonej, nieodpłatnym  udostępnianiu drogiego, należącego do Poradni sprzętu, do użytkowania w tejże, prowadzonej przez córkę placówce.
Ogółem oskarżonej zarzucono popełnienie 12 występków wyczerpujących znamiona czynów z art. 231 § 1 i 2 kk.
Ponadto Jolantę J. oskarżono o popełnienie przestępstw polegających na żądaniu przez nią, w związku z pełnioną funkcją, korzyści majątkowych od pracowników Poradni.
W zakresie tych zdarzeń działanie oskarżonej polegało na tym, iż żądała od pracowników niebędących nauczycielami,  którym wcześniej jako dyrektor Poradni, przyznała dodatkowe wynagrodzenie, przekazania sobie części lub całości otrzymanych środków.
Oskarżonej zarzucono popełnienie 5 występków wyczerpujących znamiona przestępstw z art. 228 § 4 kk.
Prokurator kierując akt oskarżenia, złożył na podst. art. 335 § 2 kpk, wniosek o  wymierzenie oskarżonej uzgodnionej z nią kary.