PROKURATURA OKRĘGOWA po analizie materiałów uzyskanych przez Komendę Miejską Policji w Siedlcach, w dniu 25 stycznia 2016 r. wszczęła śledztwo w sprawie dokonanego w okresie od 22 do 24 stycznia 2016 r. na terenie gminy Siedlce i miejscowości Krzywopłoty, woj. zachodniopomorskie, nielegalnego handlu bronią palną, to jest o czyn z art. 263 §1 i 2 kodeksu karnego.
W sprawie tej zarzuty nielegalnego handlu bronią palną przedstawiono dwóm mężczyznom: Rafałowi W. i Piotrowi Ł.
Zabezpieczono jedenaście jednostek broni palnej: karabin maszynowy typu Kałasznikow oraz 10 pistoletów.
Z poczynionych ustaleń wynika, iż zamiarem podejrzanych było przewiezienie broni na terytorium Królestwa Szwecji, gdzie miała ona być sprzedana nieustalonej dotychczas osobie za kwotę 90. 000 zł.
Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Siedlcach tymczasowo aresztował obu podejrzanych na okres 3 miesięcy.
Przestępstwo handlu bronią palną bez wymaganego zezwolenia jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 10.