Prokuratura Okręgowa w Siedlcach skierowała do Sądu Rejonowego w Żyrardowie akt oskarżenia przeciwko F. M., któremu zarzucono,  iż w okresie od 9 lipca do 31 grudnia 2012 r., jako Wójt Gminy Wiskitki udzielił innej osobie, pełniącej funkcję publiczną eksperta, oceniającego wnioski o dofinansowanie unijne w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, korzyść majątkową w wysokości 18 200 zł., w zamian za pozytywną ocenę wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Wiskitki, którą reprezentował.
W celu zalegalizowania wręczanej korzyści majątkowej, oskarżony zawarł w imieniu gminy Wiskitki umowę o dzieło opiewającą na wskazaną wyżej kwotę, w której  jako wykonawcę dzieła wskazano osobę trzecią.
Zachowanie oskarżonego wyczerpało znamiona przestępstwa z art. 229 par. 1 kodeksu karnego, który to czyn jest zagrożony karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.