Prokuratura Okręgowa w Siedlcach nadzoruje śledztwo prowadzone obecnie przeciwko pięciu osobom podejrzanym między innymi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw oraz przestępstw skarbowych związanych z produkcją i obrotem wyrobami tytoniowymi w postaci papierosów bez polskich znaków akcyzy,  tj. o czyn z art. 258 § 1 kk.
Na posesji zamieszkałej przez jednego z podejrzanych, na terenie gminy Mrozy, w dniu 20 maja 2017 r., funkcjonariusze Służby Granicznej ujawnili około 4 ton wyrobów tytoniowych w postaci tzw. krajanki tytoniowej oraz papierosów bez znaków polskich akcyzy w ilości nie mniejszej niż 2 760 388 sztuk.
Z wstępnych ustaleń wynika, że kwota uszczuplenia należności Skarbu Państwa, obliczona tylko w odniesieniu do zabezpieczonych na tejże posesji wyrobów, wyniosła około 5 milionów złotych z tytułu podatku akcyzowego i około 1,5 miliona złotych z tytułu podatku VAT.
W sprawie tej  wobec wszystkich podejrzanych - na wniosek prokuratora - sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.