Prokuratura Okręgowa w Siedlcach wspólnie z CBŚP w Warszawie  nadzoruje śledztwo dotyczące prowadzonej w okresie od stycznia 2015 r. do  sierpnia 2016 r. w Warszawie, Markach i Radomiu, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, działalności, mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na urządzaniu i prowadzeniu gier na automatach wbrew przepisom Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Dotychczasowe ustalenia śledztwa wykazały, iż członkowie grupy organizowali i prowadzili gry na automatach, bez posiadania stosownych zezwoleń, w co najmniej kilkunastu lokalach – niebędących kasynami - na terenie Warszawy, Góry Kalwarii, Wólki Kosowskiej i Komorowa.
W dniu 27 czerwca 2017 r. na polecenie prokuratora, funkcjonariusze warszawskiego zarządu CBŚP zatrzymali 9 osób.
Jednemu z zatrzymanych prokurator przedstawił zarzut kierowania grupą przestępczą oraz organizowania i prowadzenia bez koncesji i poza kasynami gier na automatach  co najmniej od listopada 2015 r. Wobec tego podejrzanego, Sąd Rejonowy w Siedlcach w dniu 29 czerwca 2017 r. zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Przestępstwo kierowania zorganizowana grupą przestępczą zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10.
Pozostałym zatrzymanym przedstawiono zarzuty uczestnictwa w działalności grupy przestępczej oraz nielegalnego organizowania i prowadzenia gier na automatach.
Wobec tych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu kontaktowania się ze współpodejrzanymi i zakazu opuszczania kraju, zaś wobec sześciu z nich zastosowano dodatkowo poręczenia majątkowe w kwotach po 10.000 zł.
W dniu 27 czerwca 2017 r. dokonano także przeszukań lokali zajmowanych przez podejrzanych,  dwóch działających do chwili obecnej lokali z automatami do gier oraz kancelarii podatkowej, zajmującej się obsługą księgową spółek, zakładanych i wykorzystywanych przez członków grupy do prowadzenia przestępczej działalności.
W wyniku podjętych czynności zabezpieczono na poczet przyszłych kar finansowych, środki w postaci ok. 150. 000 zł. i ok. 5000 USD.
W toku postępowania zabezpieczono także około 300 automatów do gier hazardowych.