Prokuratura Okręgowa w Siedlcach

Prokuratura Okręgowa w Siedlcach we współpracy z Centralnym Biurem Śledczym Policji w Olsztynie, Warmińsko - Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej    i Warmińsko - Mazurskim Urzędem Celno – Skarbowym, prowadzi śledztwo dotyczące międzynarodowej, zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się między innymi nielegalną produkcją i obrotem wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków akcyzy, która to działalność skutkowała uszczupleniem należności podatkowych w wielkich rozmiarach.
W sprawie tej - w wyniku działań podjętych na terenie Polski - zatrzymano łącznie siedmiu mężczyzn, w tym dwóch obywateli RP.
Zatrzymanym postawiono zarzuty między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienia przestępstw skarbowych.
W toku wykonywanych czynności w kilku miejscowościach województwa mazowieckiego,  zabezpieczono kompletną linię do produkcji papierosów, krajankę tytoniową  w ilości 4 448, 45 kg oraz gotowe już papierosy bez polskich znaków akcyzy, w ilości łącznej nie mniejszej niż 3 499 400 sztuk.
   Z wstępnych ustaleń wynika, że kwota uszczuplenia należności Skarbu Państwa obliczona tylko w odniesieniu do wstępnie zabezpieczonych wyrobów tytoniowych wynosi  około 7 milionów złotych z tytułu podatku akcyzowego i około 2 milionów złotych z tytułu podatku VAT.
     W sprawie tej – po rozpoznaniu wniosku prokuratora – sąd tymczasowo aresztował podejrzanych na okres 3 miesięcy.