Prokuratura Okręgowa w Siedlcach  wraz z funkcjonariuszami CBA Delegatura w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie udzielenia korzyści majątkowej Zastępcy Burmistrza Miasta Sulejówek.
Do zdarzenia doszło w dniu 3 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu, gdzie osoba wręczająca łapówkę została zatrzymana na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa.
Elżbiecie S. przedstawiono zarzut udzielenia Zastępcy Burmistrza Miasta Sulejówek korzyści majątkowej w kwocie 30 000 zł. w celu uzyskania korzystnej dla niej decyzji administracyjnej, umożliwiającej prowadzenie określonej działalności gospodarczej.
W dniu 5 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec podejrzanej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Przestępstwo przekupstwa zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 8.