Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim

Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim nadzorowała śledztwo prowadzone przeciwko Cezaremu W. podejrzanemu o że:

I. w dniu 21 lipca 2015 roku w miejscowości S., gm. Mińsk Mazowiecki, pow. miński, woj. mazowieckie, jadąc jako kierujący samochodem osobowym marki Rover o nr rej. …, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, w ten sposób, że w sposób rażący przekroczył administracyjnie dopuszczalną prędkość a nadto nieprawidłowo obserwował drogę przed pojazdem w wyniku czego stracił panowanie nad samochodem i potrącił jadącego prawidłowo rowerem w tym samym kierunku przy prawej krawędzi jezdni Piotra W., który doznał szeregu obrażeń ciała…, przy czym w skutek doznanych obrażeń czaszkowo - mózgowych  poniósł on śmierć na miejscu zdarzenia, a następnie nie zatrzymując kierowanego przez siebie pojazdu Cezary W. zbiegł z miejsca zdarzenia, tj. o czyn z art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kk.

 

II. w dniu 21 lipca 2015 roku w miejscowości S., gm. Mińsk Mazowiecki, pow. miński, woj. mazowieckie, jechał jako kierujący samochodem osobowym marki Rover o nr rej… ., czym nie zastosował się do prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z dnia 20 lutego 2015 roku sygn. akt … zakazującego prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres jednego roku i sześciu miesięcy, tj. o czyn z art. 244 kk.

 

         W dniu 28 września 2015 roku Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim skierowała do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim II Wydział Karny akt oskarżenia przeciwko Cezaremu W.

         Czyn I zagrożony jest karą do 12 lat pozbawienia wolności

         Czyn II zagrożony karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.