Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim

Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim nadzorowała postępowanie prowadzone przeciwko Grażynie G. oraz Annie Marii K. podejrzanym o to, że w dniu 20 maja 2015 roku na cmentarzu rzymsko-katolickim w K..., powiat miński, województwo mazowieckie, działając wspólnie i w porozumieniu, złośliwie przeszkadzały pogrzebowi szczątków żołnierzy francuskich i rosyjskich, w ten sposób, że podczas uroczystości pogrzebowych stojąc przy trumnie prezentowały gazetę, domagały się otwarcia trumny, przeszkadzały w złożeniu jej do grobu, komentowały wygląd uczestniczki pogrzebu, wygłaszały prowokacyjne i zaczepliwe poglądy w kierunku obecnych żałobników, wygłaszały poglądy historyczne i polityczne,  tj. o czyn z art. 195 § 2 kk;

 

         W dniu 25 września 2015 roku skierowano  akt oskarżenia przeciwko Grażynie G. oraz Annie Marii K. o czyn z art. 195 § 2 kk.

Czyn ten zagrożony jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.