PROKURATURA REJONOWA W MIŃSKU MAZOWIECKIM skierowała do miejscowego sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko Wiesławowi J.  oskarżonemu o czyn z art. 35 ust 2 Ustawy o ochronie zwierząt  z dnia 21 sierpnia 1997 roku oraz  Bogusławie S. –  oskarżonej o czyn z  art.  18 § 2 kk w zw. z art. 35 ust 1  wymienionej wyżej ustawy.
W toku przeprowadzonego postępowania ustalono, że Wacław J. w październiku 2016 roku w miejscowości  Osęczyzna, gm. Stanisławów,  zabił psa należącego do Bogusławy S., w ten sposób, że działając ze szczególnym okrucieństwem, w zamiarze pozbawienia tego zwierzęcia  życia, unieruchomił je, przywiązując w lesie łańcuchem do drzewa, a następnie zadał mu cios nieustalonym twardym przedmiotem, powodując złamanie kości nosowej, przekrwienie i krwiste wylewy w tkance podskórnej okolicy grzbietu nosa, co wywołało niewydolność krążeniowo – oddechową, skutkującą śmiercią zwierzęcia.
W tej sprawie oskarżono także właścicielkę psa - Bogusławę J., która nakłaniała Wiesława J. do uśmiercenia zwierzęcia.