W związku z postępowaniem Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim, zakończonym skierowaniem w lutym 2017 r. aktu oskarżenia przeciwko Wiesławowi J. i Bogusławie S. (informacja o tej sprawie została umieszczona w biuletynie z dnia 8 lutego 2017 r.), w dniu 5 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim uznał oskarżonego Wiesława J. za winnego popełnienia zarzucanego mu w akcie oskarżenia czynu stanowiącego występek z art. 35 ust. 2 Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.  i za czyn ten wymierzył mu karę 6  miesięcy pozbawienia wolności, orzekł też tytułem środka karnego zakaz posiadania zwierząt na okres 4 lat i nawiązkę w kwocie 1.500 złotych na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
Oskarżona Bogusława S. także została uznana za winną popełnienia zarzucanego jej w akcie oskarżenia czynu, stanowiącego występek z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 35 ust.1 Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Sąd wymierzył oskarżonej karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, warunkowo zawieszając jej wykonanie  na okres 2 lat próby.