Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim wszczęła śledztwo dotyczące dokonania w dniu 6 sierpnia 2017 r. 16.30 w Mińsku Mazowieckim czynnej napaści na funkcjonariusza miejscowej Policji, podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych.
Do zdarzenia doszło ok. godz. 17, na terenie parku miejskiego. Funkcjonariusz zauważył dwóch mężczyzn, którzy zaczęli dewastować stojące w pobliżu toalety przenośne. Policjant zwrócił im uwagę i wezwał do stosownego zachowania.
Wówczas mężczyźni, do których dołączył też trzeci napastnik, zaczęli zadawać funkcjonariuszowi uderzenia rękoma, szarpali za ubranie i dusili go.
Już w dacie zdarzenia napastnicy zostali zatrzymani.
Prokurator przedstawił Jakubowi Jackowi P., Adamowi S. i Patrykowi T. zarzut popełnienia wspólnie i w porozumieniu przestępstwa z art. 223 § 1 kk w zb. z art. 224 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 57a § 1 kk, przyjmując, iż sprawcy działali publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego.
Pokrzywdzony podejmując poza czasem służby działania na rzecz przywrócenia porządku publicznego oraz ujęcia sprawców czynu zabronionego, działał jako funkcjonariusz publiczny podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych (art. 66 ust 2 ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 r. o Policji). Podejmując interwencję poinformował podejrzanych o tym, że jest policjantem. Nadto wszyscy trzej podejrzani sami posiadali wiedzę o zawodzie pokrzywdzonego, z uwagi na fakt wykonywania przez niego czynności służbowych z wyżej wymienionymi w poprzednich postępowaniach karnych.
Czyn, którego popełnienie zarzucono podejrzanym – dokonanie wspólnie i w porozumieniu czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych, zagrożony jest karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.
W dniu 9 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim przychylił się do wniosku prokuratora w tym zakresie i tymczasowo aresztował podejrzanych na okres trzech miesięcy.