Prokuratura Rejonowa w Siedlcach zakończyła śledztwo prowadzone w sprawie zaistniałego nocy z 16 na 17 października 2020 r. w Siedlcach, na ul. Piłsudskiego, wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym.
Do Sądu Rejonowego w Siedlcach skierowany został akt oskarżenia przeciwko Patrykowi Ch. oskarżonemu o to, że we wskazanej wyżej dacie umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że kierował pojazdem znajdując się w stanie nietrzeźwości -  tj. 2,06 ‰ alkoholu we krwi, nie dostosował prędkości pojazdu do możliwości psychofizycznych oraz warunków drogowych, nie zastosował się do znaku poziomego P-4 „linia podwójna ciągła” i podjął manewr wyprzedzania innego pojazdu, doprowadzając do zderzenia z jadącym z naprzeciwka prawidłowo samochodem, w wyniku czego kierująca nim kobieta doznała obrażeń skutkujących jej zgonem.  
Ponadto Patryk Ch. został oskarżony o to, że w tej samej dacie i miejscu  będąc w stanie nietrzeźwości, tj. 2,06 ‰ alkoholu we krwi, prowadził pojazd w ruchu lądowym.  
Wobec oskarżonego stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Przestępstwo spowodowania wypadku w komunikacji, którego następstwem jest śmierć innej osoby jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
Skazując sprawcę popełnienia takiego przestępstwa, który znajdował się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem działania środka odurzającego, sąd orzeka karę pozbawienia wolności w wysokości nie niższej niż 2 lata, do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.