Wezwanie do odbioru depozytu 1 Ds 1377)11)S

Stosownie do treści art. 6 ust 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537) i pkt 1 zarządzenia Prokuratora Rejonowego w Siedlcach z dnia 2.10.2018 roku o wezwaniu osoby uprawnionej do odbioru przedmiotów złożonych do depozytu sądowego wzywa się osobę uprawnioną do odbioru.

Lista plików