Witamy na nowej stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Siedlcach

Mamy nadzieję, że nowy serwis internetowy pozwoli jego użytkownikom na sprawne wyszukanie niezbędnych informacji oraz będzie pomocny w rozwiązaniu chociażby części problemów jakim muszą sprostać potencjalni uczestnicy postępowania karnego, cywilnego lub administracyjnego.

Informacje zawarte w zakładkach Vademecum oraz Informator nie są wyczerpującym kompendium przepisów prawa, lecz stanowią wyłącznie zbiór wybranych zasad i procedur o podstawowym znaczeniu dla uczestników określonego postępowania. Informacje te nie zastąpią wiedzy jaką posiada prawnik – specjalista w danej dziedzinie, ale być może ułatwią kontakt z organami ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności z prokuraturą, dostarczając przynajmniej elementarnej wiedzy na temat podstawowych praw i obowiązków oraz reguł jakie obowiązują w relacjach z tymi organami.

Ponadto znacznie łatwiej dostępne i bardziej przejrzyście prezentowane są informacje istotne dla potencjalnych kontrahentów, pracowników prokuratury oraz przedstawicieli prasy.

Wszelkie uwagi i sugestie odnośnie funkcjonalności serwisu oraz treści publikowanych na stronie proszę kierować na adres poczta@siedlce.po.gov.pl