Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne, czyli informacje dot. zakupu środków trwałych
oraz usług realizowanych w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 poz. 904 tekst jednolity)