Zobacz także... [32]
 • Przeniesienie dotychczasowych stron internetowych Prokuratury Okręgowej w Siedlcach do portalu GOV.PL [2021-03-31]

   

  Od dnia 1 kwietnia 2021 r. dotychczasowe strony internetowe Prokuratury Okręgowej w Siedlcach prowadzone po adresem http://www.siedlce.po.gov.pl/  oraz strona BIP https://pk.gov.pl/prokuratura/jednostki-podlegle/prokuratura-regionalna-w-lublinie/prokuratura-okregowa-w-siedlcach/  publikowane są na portalu https://www.gov.pl/web/po-siedlce

   

  czytaj więcej »
 • Komunikat [2021-02-19]

   

  KOMUNIKAT


  W tym roku w dniach 22 – 28 lutego po raz kolejny obchodzony będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
  Idea obchodów Tygodnia ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.
  W ramach Tygodnia w prokuraturach rejonowych okręgu siedleckiego pełnione będą dyżury, podczas których osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać poradę prawną.Z uwagi jednak na trwającą pandemię koronawirusa COVID -19 i związane z tym zagrożenia, w tym roku dyżury prokuratorów i asesorów będą miały wyłącznie postać dyżurów telefonicznych.
  Poniżej harmonogramy dyżurów telefonicznych pełnionych w poszczególnych prokuraturach w dniach od 22 do 26 lutego 2021 r.:

   

  czytaj więcej »
 • Komunikat [2021-02-08]

  Prokurator Okręgowy w Siedlcach informuje, że realizując działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COYID-19 (wirusa SARS-CoV-2, tzw. koronawirusa) od dnia 17 marca 2020 r.
  - ograniczona zostaje możliwość wejścia do siedziby Prokuratury Okręgowej w Siedlcach obejmującej III i IV piętro budynku przy ul. Brzeskiej 97 w Siedlcach dla funkcjonariuszy Policji i innych służb, osób wezwanych lub zawiadomionych (uczestników postępowań przygotowawczych) oraz osób posiadających indywidualną zgodę kierownika jednostki;

  Pełna treść komunikatu w załączonym pliku pdf.

  czytaj więcej »
 • KOMUNIKAT [2020-12-22]

  Prokuratura Okręgowa w Siedlcach informuje, że dzień 24 grudnia 2020 r. jest dniem wolnym od pracy w jednostkach prokuratury okręgu siedleckiego, w zamian za przypadający w sobotę 26 grudnia 2020 r. - drugi dzień Bożena Narodzenia.

  czytaj więcej »
 • Komunikat - PR Ds.621.2020.D [2020-09-03]

  Prokuratura Rejonowa w Węgrowie zawiadamia, że w sprawie PR I Ds 621.2020.D postanowieniem z dnia 20.08.2020 r. zostało ono umorzone.

  czytaj więcej »
 • Komunikat [2020-05-20]

  Na podstawie art. 23 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 740 z późn. zm.) § 56 ust. 1 pkt 2 oraz § 59 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku - Regulamin wewnętrnego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2017 r. poz. 1206 z późn. zm.), zarządza się co następuje.

  § 1. Ustala się dzień 12 czerwca 2020 r. dniem wolnym od pracy w jednostkach prokuratury okręgu siedleckiego.

  § 2. W zamian za dzień wolny od pracy, o którym mowa w § 1, ustala się dzień 27 czerwca 2020 r. dniem pracy w wymiarze 8 godzin.

   

  Pełna treść komunikatu w załączonym pliku pdf.

  czytaj więcej »
 • Komunikat [2020-03-11]

  Zarządzenie w sprawie przyjęć interesantów przez prokuratorów i pracownków sekretariatu w Prokuraturze Okręgowej w Siedlcach

  czytaj więcej »
 • Komunikat [2020-02-19]

  Prokuratura Okręgowa w Siedlcach informuje, że w związku z tegoroczną akcją dotyczącą "Dnia Ofiar Przestępstw" obchodzonego 22 lutego 2020 r. oraz ochodzonym w związku z nim "Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem", który w tym roku przypada w okresie od 21 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r., prokuratorzy i asystenci prokuratora pełnić będą w siedzibach jednostek dyżury, w trakcie których osoby pokrzywdzone przestępstem będą mogły uzyskać informacje.

  czytaj więcej »
 • Komunikat [2020-02-17]

  Na podstawie art. 131 § 1 i 2 k.p.k. Prokuratura Okręgowa w Siedlcach zawiadamia pokrzywdzonych, że w dniu 17 lutego 2020 r. został przesłany do Sądu Okręgowego w Siedlcach Wydział II  Karny akt oskarżenia w sprawie PO I Ds. 71.2018 przeciwko Sylwestrowi Kowalskiemu oskarżonemu o popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. i in.

  czytaj więcej »
 • Śledztwo dotyczące rozpowszechniania treści o charakterze pedofilskim [2020-01-30]

  Prokuratura Okręgowa w Siedlcach nadzoruje, powierzone Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, śledztwo w sprawie dotyczącej osób zajmujących się rozpowszechnianiem materiałów o charakterze pedofilskim.

  czytaj więcej »
 • PO I Ds. 40.2019 - Dom Opieki im. A. Alzheimera [2019-12-09]

  Na podstawie art. 131 § 2 kpk Prokuratura Okręgowa w Siedlcach zawiadamia pokrzywdzonych i osoby wykonujące uprawnienia pokrzywdzonych, że w sprawie sygn. akt PO I Ds. 40.2019 dotyczącej fizycznego i psychicznego znęcania się nad podopiecznymi Domu Opieki im. A. Alzheimera, tj. o przestępstwo z art. 207 § 1 kk, postanowieniem z dnia 6 grudnia 2019r. został powołany biegły lekarz neurolog z listy Sądu Okręgowego w Siedlcach, celem wydania opinii w przedmiotowym postępowaniu. Termin wykonania wskazanej czynności zakreślono do dnia 31 marca 2020r.

  W terminie zawitym 7 dni  od dnia ogłoszenia pokrzywdzony może złożyć wniosek o doręczenie postanowienia (art. 131 § 3 kpk).
  Pokrzywdzonemu i jego pełnomocnikowi przysługuje prawo do wzięcia udziału w przesłuchaniu biegłych oraz zapoznania się z opinią złożoną na piśmie (art. 318kpk)

  czytaj więcej »
 • Komunikat [2019-10-18]

  Prokurator Okręgowy w Siedlcach informuje, iż dzień 24 grudnia 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy w jednostkach prokuratury okręgu siedleckiego.

  W zamian za dzień wolny od pracy, o którym mowa powyżej, ustala się dzień 28 grudnia 2019 r. dniem pracy w wymiarze 8 godzin.

  czytaj więcej »
 • Komunikat [2019-09-11]

  o niewystępowaniu do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o powołanie żadnej z kandydatek na stanowisko Prokuratora Prokuatury Rejonowej w Węgrowie.

  czytaj więcej »
 • Komunikat [2019-07-22]

  Prokurator Okręgowy w Siedlcach informuje, iż dzień 16 sierpnia 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy w Prokuraturze Okręgowej w Siedlcach.

  W zamian za dzień wolny od pracy, o którym mowa powyżej, ustala się dzień 31 sierpnia 2019 r. dniem pracy w wymiarze 8 godzin.

  czytaj więcej »
 • Komunikat [2019-07-12]

  Komunikat

  czytaj więcej »
 • Komunikat [2019-07-02]

  Prokurator Rejonowy w Garwolinie działając na podstawie art. 131 § 2 kpk zawiadamia pokrzywdzonych, że w dniu 28 czerwca 2019 roku został do Sądu Okręgowego w Siedlcach II Wydział Karny skierowany akt oskarżenia przeciwko Pawłowi R.

  czytaj więcej »
 • Caritas Diecezji Siedleckiej [2019-05-02]

  na terenie województwa mazowieckiego prowadzi Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem w Siedlcach z całodobowym dyżurem telefonicznym oraz sześć Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łosicach, Zbuczynie, Pilawie, Sokołowie Podlaskim, Mińsku Mazowieckim oraz Węgrowie.

  czytaj więcej »
 • IV Kongres Nauk Sądowych [2019-02-28]

  IV Kongres Nauk Sądowych

  czytaj więcej »
 • Komunikat [2019-02-26]

  Prokurator Okręgowy w Siedlcach informuje, iż dzień 21 czerwca 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy w jednostkach prokuratury okręgu siedleckiego.

  W zamian za dzień wolny od pracy, o którym mowa powyżej, ustala się dzień 29 czerwca 2019 r. dniem pracy w wymiarze 8 godzin.

  czytaj więcej »
 • Komunikat [2019-02-15]

  Prokurator   Okręgowy w Siedlcach  informuje,   że  w  związku z  tegorocznymi  obchodami  Tygodnia  Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem,  w dniach od 18 do 22 lutego 2019 r.  prokuratorzy,  asesorzy i asystenci prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Siedlcach i w prokuraturach rejonowych w Siedlcach,  Mińsku Mazowieckim,  Garwolinie, Węgrowie i Sokołowie Podlaskim, w godzinach urzędowania pełnić będą w siedzibach  jednostek  dyżury, w trakcie których osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać porady prawne.

  czytaj więcej »
 • Komunikat [2018-12-31]

  Prokuratura Okręgowa w Siedlcach informuje, że na stronie internetowej Prokuratury Krajowej www.pk.gov.pl w zakładce <Działalność – Wytyczne i Zarządzenia> opublikowane zostały Wytyczne Prokuratora Generalnego Nr 9/2018 z 14 listopada 2018 r. w sprawie zasad prowadzenia postępowań przygotowawczych o przestępstwa popełniane na szkodę osób wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego oraz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w szpitalnych oddziałach ratunkowych (znak: PK II P 431.72.2018).

  czytaj więcej »
 • Komunikat [2018-12-20]

  Prokurator Okręgowy w Siedlcach informuje, iż dzień 24 grudnia 2018 r. ustala się dniem wolnym od pracy w jednostkach prokuratury okręgu siedleckiego.

  W zamian za dzień wolny od pracy, o którym mowa powyżej, ustala się dzień 29 grudnia 2018 r. dniem pracy w wymiarze 8 godzin.

  czytaj więcej »
 • Komunikat [2018-08-09]

  Na podstawie art. 131 § 1 i 2 k.p.k. Prokuratura Okręgowa w Siedlcach zawiadamia pokrzywdzonych, że w dniu 8 sierpnia 2018 r. został przesłany do Sądu Okręgowego w Siedlcach Wydział II  Karny akt oskarżenia w sprawie PO I Ds. 44.2016.Sp(c) przeciwko Damianowi Karolowi Cabaj-Klimowiczowi i in., oskarżonemu o popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. i in. ...

  czytaj więcej »
 • Obwieszczenie o wolnym stanowisku prokuratorskim w Prokuraturze Rejonowej w Siedlcach [2018-07-18]

  Prokurator Okręgowy w Siedlcach informuje, że w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski w dniu 11 lipca 2018 r. pod poz. 672 ukazało się obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 29 czerwca 2018 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich, a w tym o zwolnionym stanowisku prokuratora Prokuratury Rejonowej w Siedlcach.
  Każdy, kto spełnia warunki do objęcia stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej, może zgłosić Prokuratorowi Okręgowemu w Siedlcach swoją kandydaturę na wolne stanowisko prokuratorskie w terminie miesiąca od obwieszczenia Prokuratora Generalnego, załączając dokumenty wymagane przepisami ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 z późn. zm.).
  Do zgłoszenia należy dodatkowo załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną.

  czytaj więcej »
 • Komunikat [2018-03-28]

  Na podstawie art. 131 § 2 i 3 kpk Prokuratura Okręgowa w Siedlcach zawiadamia pokrzywdzonych, że postanowieniem z dnia 20 marca 2018 r. zostało umorzone postępowanie w sprawie złośliwego i uporczywego naruszenia w okresie od dnia 16 czerwca 2016 r. do dnia 12 grudnia 2016 r. w Siedlcach i Mińsku Mazowieckim, woj. mazowieckie, praw pracowników firmy Eureka sp. z o.o. w Dąbrowie przy ul. Innowatorów 8 oraz Eureka Business Design sp. z o.o., przez wykonującego czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wynikających ze stosunku pracy, które miała zapewnić ...

  czytaj więcej »
 • Komunikat [2018-03-23]

  Prokuratora Okręgowa w Siedlcach od końca 2016 r. nadzoruje śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było urządzanie i prowadzenie gier hazardowych wbrew przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. Obecnie śledztwem tym objętych jest ponad 40-u podejrzanych. 
  Dotychczasowe ustalenia śledztwa wykazały, iż członkowie grupy organizowali i prowadzili gry na automatach na terenie niemal całego kraju, bez posiadania stosownych zezwoleń w lokalach, nie będących kasynami.

  czytaj więcej »
 • Komunikat [2018-03-08]

  Prokurator Okręgowy w Siedlcach informuje, że w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski w dniu 7 marca 2018 r. pod poz. 262 ukazało się obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 23 lutego 2018 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich, a w tym o zwolnionym stanowisku prokuratora Prokuratury Rejonowej w Węgrowie.
  Każdy, kto spełnia warunki do objęcia stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej, może zgłosić Prokuratorowi Okręgowemu w Siedlcach swoją kandydaturę na wolne stanowisko prokuratorskie w terminie miesiąca od obwieszczenia Prokuratora Generalnego, załączając dokumenty wymagane przepisami ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 z późn. zm.).

  czytaj więcej »
 • Komunikat [2018-02-19]

  Prokurator Okręgowy informuje, że w związku z tegorocznymi obchodami Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach od 19 do 23 lutego 2018 r., prokuratorzy i asystenci Prokuratury Okręgowej w Siedlcach oraz prokuratur rejonowych w Siedlcach, Mińsku Mazowieckim, Węgrowie, Garwolinie i Sokołowie Podlaskim w godzinach urzędowania pełnić będą w siedzibach jednostek dyżury, w trakcie których osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać porady prawne.
  Dyżury pełnione będą zgodnie z załączonym harmonogramem. Harmonogramy dostępne są również na tablicach ogłoszeń poszczególnych jednostek rejonowych okręgu siedleckiego.

  czytaj więcej »
 • Pożyczka Gotówkowa sp. z o.o. z/s w Tarnowie (poprzednio Pomocna Pożyczka sp. z o.o. z/s w Gdańsku/Warszawie/Tarnowie, a wcześniej Polska Korporacja Finansowa Skarbiec sp. z o.o. z/s w Słupsku/Gdańsku [2017-09-20]

  Komunikat

  kierowany do osób  pokrzywdzonych działaniami  firmy - Pożyczka Gotówkowa  sp.

  z o.o. z siedzibą w Tarnowie (poprzednio Pomocna Pożyczka sp. z o.o. z siedzibą

  w Gdańsku/Warszawie/Tarnowie, a wcześniej Polska Korporacja Finansowa Skarbiec sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku/Gdańsk

  czytaj więcej »
 • Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw [2017-02-21]

  W ramach tegorocznych obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, w prokuraturach okręgu siedleckiego, w dniach od 20 do 24 lutego 2017 roku w godzinach od 8 do 16 pełnione są dyżury według załączonych harmonogramów.

  czytaj więcej »
1 2