Kontakt

Prokuratura Okręgowa w Siedlcach

ul. Brzeska 97, 08-110 Siedlce

tel. 25 632 24 85, fax 25 633 96 52

e-mail: poczta@siedlce.po.gov.pl

NIP: 821-10-45-759

REGON: 000569680

Skrzynka pocztowa nie służy do przekazywania zawiadomień o przestępstwie oraz innych pism procesowych. Przesłane w ten sposób pisma będą pozostawione bez biegu.

Zawiadomienia o przestępstwie oraz inne pisma procesowe mogą być składane osobiście w biurze podawczym prokuratury lub za pośrednictwem poczty.


 • Wydział I Śledczy
  Naczelnik Wydziału: Tomasz Giza
  tel. 25 632 26 71 wew. 328, 329
 • Wydział IV Organizacyjno-Sądowy
  Naczelnik Wydziału: Jarosław Wardak
  tel. 25 632 26 71 wew. 428
 • Wydział VII Budżetowo-Administracyjny
  Dyrektor Wydziału: Joanna Pawlusiewicz
  tel./fax 25 632 24 85 wew. 404
 • Dział ds. Informatyzacji i Analiz
  Kierownik Działu: Sławomir Hryciuk
  tel. 25 632 26 71 wew. 317
  tel. 25 632 24 85 wew. 315
 • Kadry
  Specjalista ds. kadrowych: Małgorzata Wysocka
  tel. 25 632 24 85 wew. 408
 • Inspektor Ochrony Danych w Prokuraturze Okręgowej w Siedlcach oraz podległych prokuraturach rejonowych
  Wojciech Jakubik
  tel. 25 632 26 71 wew. 417
  email: iod@siedlce.po.gov.pl