Poszukiwani

 

Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanych, do zawiadomienia o tym najbliższej jednostki Policji lub prokuratora (art. 280 §1 pkt 4 kpk).

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanych lub dopomaganie im w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239 §1 kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 §2 kpk)

 

Beata Maria Olton

Prokuratura Rejonowa w Siedlcach poszukuje listem gończym z dnia 4 lipca 2007 roku (syg. akt 1 Ds 3126/05/s) ukrywającego się podejrzanego Beatę Marię Olton co do której w dniu 18 maja 2007 roku zostało wydane postanowienie o tymczasowym aresztowaniu (syg. II Kp 256/07)

 

Imię i nazwisko: Olton Beata Maria
Imię ojca: Zygmunt
Imię i nazwisko panieńskie matki: Ligia zd. Siejak
Data i miejsce urodzenia: 17.05.1961, Siedlce
Ostatnie miejsce zamieszkania: 08-110 Siedlce, ul. Żuławska 2 m. 57

 

podejrzana o to, że:
  1. w Siedlcach woj. mazowieckie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z Marcinem WoĽniakiem doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 11.100 zł — GE Money Bank z/s w Gdańsku (wcześniej GE Capital Bank S.A.) w ten sposób, że w dniu 28.07.2004 roku wypełniła wniosek o udzielenie kredytu ratalnego na nazwisko RP, na podstawie którego została sporządzona umowa kredytowa nr 4901390/BP1, podrabiając na tych dokumentach podpisy RP i TP, czym wprowadziła pracownika Banku w błąd co do tożsamości kredytobiorcy, a następnie zagarnęła dla siebie pieniądze uzyskane z Banku
   — tj. o czyn z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 286 § 1 kk i w zw. z art. 11 § 2 kk

 

Tomasz Mariusz Kostyk

Prokuratura Rejonowa w Garwolinie poszukuje listem gończym z dnia 20 listopada 1996 roku (syg. akt Ds 1219/96) ukrywającego się podejrzanego Tomasza Mariusza Kostyk co do którego w dniu 15 listopada 1996 roku zostało wydane postanowienie o tymczasowym aresztowaniu (syg. Ko 29/96)

 

Imię i nazwisko: Kostyk Tomasz Mariusz
Imię ojca: Stanisław
Imię i nazwisko panieńskie matki: Krystyna zd. Grzeczna
Data i miejsce urodzenia: 30.07.1974, Dzierżoniów
Ostatnie miejsce zamieszkania: Wrocław, ul. Zemska 3/37podejrzany o to, że:
  1. brał udział w napadzie rabunkowym z użyciem niebezpiecznego narzędzia
   — tj. o czyn z art. 210 § 2 kk z 1969r.

 

 

Gilbert Nane

Prokuratura Rejonowa w Garwolinie poszukuje listem gończym z dnia 04.09.2008 (syg. akt Ds 3022/07/S) ukrywającego się podejrzanego Gilberta Nane co do którego w dniu 19 sierpnia 2008 roku zostało wydane postanowienie o tymczasowym aresztowaniu (syg. II Kp 297/08)

 

Imię i nazwisko: Gilbert Nane
Imię ojca: Dieudonne
Imię i nazwisko panieńskie matki: Adele Ngo Nane
Data i miejsce urodzenia: 11.07.1969, Matomb,
Ostatnie miejsce zamieszkania: brak miejsca zamieszkania w krajuZdjęcie podejrzanego
podejrzany o to, że:
  1. w dniu 02 grudnia 2007 roku w Wildze, w woj. mazowieckim działając wspólnie i w porozumieniu z nieustalonym mężczyzną w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadził HS i IS w błąd co do zamiaru zwrotu pieniędzy w kwocie 101 200 euro przekazanych mu przez pokrzywdzonych, które miały rzekomo posłużyć do odbarwienia uprzednio przygotowanych kartek papieru w banknoty euro, a następnie bez wiedzy pokrzywdzonych zabrał przekazane przez pokrzywdzonych 101 200 euro i pozostawił kartki przez co doprowadził HS i IS do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w postaci pieniędzy w kwocie 360 000 złotych,
   — tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk

 

 

Etienne Ndjatio

Prokuratura Rejonowa w Garwolinie poszukuje listem gończym z dnia 30.09.2008 (syg. akt Ds 3022/07/S) ukrywającego się podejrzanego Etienne Ndjatio co do którego w dniu 24.09.2008 roku zostało wydane postanowienie o tymczasowym aresztowaniu (syg. II Kp 359/08)

 

Imię i nazwisko: Etienne Ndjatio
Imię ojca: Denis
Imię i nazwisko panieńskie matki: Marie zd. Fopa
Data i miejsce urodzenia: 10.05.1967, Yaounde - Kamerun
Ostatnie miejsce zamieszkania: Brak miejsca zamieszkania w kraju 

Zdjęcie podejrzanego
 
podejrzany o to, że:
  1. w dniu 2 grudnia 2007 roku w Wildze woj. mazowieckie działając wspólnie i w porozumieniu z Gilbertem Nane w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadził HS i IS w błąd co do zamiaru zwrotu pieniędzy w kwocie 101 200 euro przekazanych mu przez pokrzywdzonych, które miały rzekomo posłużyć do odbarwienia uprzednio przygotowanych kartek papieru w banknoty euro, a następnie bez wiedzy pokrzywdzonych zabrał przekazane przez pokrzywdzonych 101 200 euro i pozostawił kartki przez co doprowadził HS i IS do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w postaci pieniędzy w kwocie 360 000 złotych,
   — tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk

 

Wiesław Łęczycki

Prokuratura Rejonowa w Siedlcach poszukuje listem gończym z dnia 14.10.2008 (syg. akt 1 Ds 1620/07/D) ukrywającego się podejrzanego Wiesława Łęczyckiego co do którego w dniu 10.09.2008 roku zostało wydane postanowienie o tymczasowym aresztowaniu (syg. II Kp 459/08)

 

Imię i nazwisko: Wiesław Łęczycki
Imię ojca: Józef
Imię i nazwisko panieńskie matki: Jadwiga zd. Deniszewska
Data i miejsce urodzenia: 16.03.1966, Hołubla
Ostatnie miejsce zamieszkania: Łęczycki 18, 08-107 Paprotnia

 

podejrzany o to, że:
  1. w Siedlcach w okresie od lipca 2000r. do sierpnia 2007r. uporczywie uchylał się od obowiązku alimentacyjnego ciążącego na nim z mocy ustawy i wyroku Sądu Okręgowego w Siedlcach w sprawie IC 85/00 przez co naraził na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych swoje małoletnie dzieci córkę M i syna P.
   — tj. o czyn z art. 209 § 1 kk

 

Claire Perpetue Ngo Mandag

Prokuratura Rejonowa w Garwolinie poszukuje listem gończym z dnia 01.12.2008 (syg. akt Ds 3022/07/S) ukrywającą się podejrzaną Claire Perpetue Ngo Mandag co do której w dniu 26.11.2008 roku zostało wydane postanowienie o tymczasowym aresztowaniu (syg. II Kp 463/08)

 

Imię i nazwisko: Claire Perpetue Ngo Mandag
Imię ojca: Louis
Imię i nazwisko panieńskie matki: Emiliuenne Marie zd. Ngo Biheng
Data i miejsce urodzenia: 05.04.1976, Dovala — Kamerun
Ostatnie miejsce zamieszkania: brak miejsca zamieszkania w kraju

 

Zdjęcie podejrzanego
 
podejrzana o to, że:
  1. w dniu 2 grudnia 2007 roku w Wildze woj. mazowieckie działając wspólnie i w porozumieniu z Gilbertem Nane i Etienne Ndjatio w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadziła HS i IS w błąd co do zamiaru zwrotu pieniędzy w kwocie 101 200 euro przekazanych jej przez pokrzywdzonych, które miały rzekomo posłużyć do odbarwienia uprzednio przygotowanych kartek papieru w banknoty euro, a następnie bez wiedzy pokrzywdzonych zabrała przekazane przez pokrzywdzonych 101 200 euro i pozostawiła kartki przez co doprowadziła HS i IS do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w postaci pieniędzy w kwocie 360 000 złotych,
   — tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk

 

Marian Karczmarczyk

Prokuratura Rejonowa w Garwolinie poszukuje listem gończym z dnia 11.01.2007 (syg. akt Ds 2673/06/S) ukrywającego się podejrzanego Mariana Karczmarczyka co do którego w dniu 26 grudnia 2006 roku zostało wydane postanowienie o tymczasowym aresztowaniu (syg. II Kp 358/06)

 

Imię i nazwisko: Marian Karczmarczyk
Imię ojca: Stanisław
Imię i nazwisko panieńskie matki: Genowefa
Data i miejsce urodzenia: 21.04.1953, Zasiadały
Ostatnie miejsce zamieszkania: Wola Żelechowska 4, gm. Żelechów

 

podejrzany o to, że:
  1. w dniu 18.10.2004r. w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Garwolinie woj. mazowieckim usiłując wyłudzić poświadczenie nieprawdy poprzez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego co do autentyczności dokumentu użył jako autentycznego podrobionego prawa jazdy kat ABC nr 96086/86 nr blankietu G 077121 wyd. dnia 18.07.1986r. przez Urząd Dzielnicowy Warszawa Mokotów
   — tj. o czyn z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 272 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

 

 

Marek Blacha

Prokuratura Okręgowa w Siedlcach poszukuje listem gończym z dnia 06-08-2015 r (syg. akt VI Ds 62/15/Sp) ukrywającego się podejrzanego Marka Blachy co do którego w dniu 9 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy w Siedlcach wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu (syg. II Kp 195/15)

 

Imię i nazwisko: Marek Blacha
Imię ojca: Jan
Imię i nazwisko panieńskie matki: Janina z domu Obszyńska
Data i miejsce urodzenia: 21.04.1969, Biłgoraj
Ostatnie miejsce zamieszkania: Ul. Wiejska 13A, Biłgoraj

 

podejrzany o to, że
  1. W okresie od 4 lipca 2009 roku do 28 kwietnia 2010 roku w Dorohusku województwa lubelskiego, w Biłgoraju województwa lubelskiego, w Lubyczy Królewskiej województwa lubelskiego, w Latowiczu województwa mazowieckiego, w Tomaszowie Lubelskim województwa lubelskiego i innych miejscowościach na terytorium kraju wziął udział w zorganizowanej grupie przestępczej w skład której wchodzili Witold Szpindor, Roman Szpindor, Elżbieta  Putkowska, Krzysztof Jakubik, Michał Nawrocki, Andrzej Blacha,  Daniel Czop, Marek Jamrozy, Tarek Orfali  i inne osoby, oraz nie mniej niż  siedmiu obywateli Ukrainy, mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych oraz kryminalnych polegających na dokonywaniu oszustw celnych związanych z procedurą tranzytu świeżego czosnku, prania brudnych pieniędzy pochodzących z oszustw celnych z tym związanych, usuwania towaru spod dozoru celnego, korumpowania funkcjonariuszy celnych w związku z odprawami celnymi, poświadczania nieprawdy w fakturach eksportowych dotyczących sprzedaży świeżego czosnku i posługiwania się takimi dokumentami, podrabiania faktur zakupowych pustaków i posługiwania się takimi dokumentami, poświadczania nieprawdy deklaracjach eksportowych T 1, czyniąc z tej działalności stałe źródło dochodu,
   tj. o czyn z art. 258 § 1 KK w zw. z art. 65 § 1 KK
  2. W okresie od 4 lipca 2009 roku do 28 kwietnia 2010 roku w Dorohusku województwa lubelskiego, w ramach funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej będąc pracownikiem firmy „Bak-Trans Zakład Transportowy Jan i Marek Blacha” z Biłgoraja, działając wspólnie i w porozumieniu z  Andrzejem Blacha współwłaścicielem firmy „Bak-Trans”, Witoldem Szpindor, Romanem Szpindor udziałowcami spółki „Husar”, Elżbietą  Putkowską kierownikiem sprzedaży spółki „HUSAR”, kierowcą spółki „Husar” Michałem Nawrockim, właścicielem firmy „Lat-Pol” Krzysztofem Jakubik, współwłaścicielem firmy „Cytrus” Danielem Czop, kierowcą firmy „Cytrus” Tarek Orfali i kierowcą firmy „Bak-Trans” Markiem Jamroży oraz innymi osobami, w tym z nie mniej niż siedmioma obywatelami Ukrainy, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego i z góry powziętego zamiaru spowodowania uszczupleń podatkowo-celnych czyniąc z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu, wprowadzał w błąd Oddział Celny Drogowy Dorohusk, jako urząd przeznaczenia, co do rodzaju wywożonego na Ukrainę towaru poprzez przedkładanie do odpraw celnych w ramach procedury tranzytu zewnętrznego deklaracji eksportowych T 1 gdzie, jako eksporter figurowała firma „Bak-Trans”, BH „Bartek Małgorzata Ptach-Taube” za pośrednictwem Agencji Celnej D.T.A spółka z.o.o wraz z dokumentem: 
   • co do deklaracji: MRN 09PL30308010E9A430, MRN 09PL30308010EC66C0, MRN 09PL30308010EC4F90, MRN 09PL30308010EF6855, MRN 09PL30308010F575B3, MRN 09PL30308010ABDC, MRN 09PL3030801148C087, MRN 09PL3030801154D2F0, MRN 10PL3030801173B7D0, MRN 10PL303080117785F9,
   tj. o czyn z art. 87 § 2 KKS w zw. z art. 90 § 1 i 2 KKS w zw. z art. 6 § 2 KKS i w zw. z art. 7 § 1 KKS w zw. z art. 37 § 1 ust. 1, 2, 5 KKS

 

Piotr Paweł Obarzanek

Prokuratura Okręgowa w Siedlcach poszukuje listem gończym z dnia 9-10-2017 r (syg. akt PO II Ds 24.2016) ukrywającego się podejrzanego Piotra Pawła Obarzanka co do którego w dniu 28 września 2017 roku Sąd Rejonowy w Siedlcach wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu (syg. II Kp 478/17)

 

Imię i nazwisko: Piotr Paweł Obarzanek
Imię ojca: Stanisław
Imię i nazwisko panieńskie matki: Elżbieta z domu Wawrzonek
Data i miejsce urodzenia: 29-06-1979, Radomsko
Ostatnie miejsce zameldowania: 97-500 Radomsko, ul.Piłsudskiego 64
Ostatnie miejsce zamieszkania: Walendów, ul.Porannej Rosy 4

 

podejrzany o to, że
 1. w bliżej nieustalonym okresie nie później niż od listopada 2015 roku do czerwca 2017 roku na terenie województwa mazowieckiego w szczególności w Warszawie, Górze Kalwarii, Wólce Kosowskiej, działając wspólnie i w porozumieniu z Piotrem Obarzanek kierował zorganizowaną grupą przestępczą, mającą na celu dokonywanie przestępstw skarbowych w postaci prowadzenia gier na automatach wbrew przepisom Ustawy z dnia 19.22.2009 roku o grach hazardowych, stanowiących przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 107§1 kk ,, tj. o przestępstwo z art. 258 § 3 kk
 2. w bliżej nieustalonym okresie nie później niż od listopada 2015 roku do czerwca 2017 roku na terenie województwa mazowieckiego w Warszawie, Górze Kalwarii oraz Wólce Kosowskiej działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej z organizowania zbiorowego uczestnictwa w grze na automatach, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, w ramach podziału ról, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru, działając w zorganizowanej grupie przestępczej oraz czyniąc sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu urządzała i prowadziła gry na niezarejestrowanych niżej wskazanych automatach spełniających warunki wskazane w art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 19.11.2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 612 z późn. zm.), bez wymaganej koncesji, czym naruszyła art. 3, art. 6 ust. 1 i art. 23a ust. 1 w/w ustawy:
  - w lokalu mieszczącym się w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 99/101 łącznie na 77 automatach;
  - w lokalu mieszczącym się w Warszawie przy ulicy Rokosowskiej 8 na 10 automatach;
  - w lokalu mieszczącym się w Warszawie przy ulicy Wólczyńskiej róg ulicy Aspekt łącznie na 7 automatach;
  - w lokalu mieszczącym się w Warszawie przy ulicy Wólczyńskiej róg Aleje Reymonta na 3 automatach;
  - w lokalu mieszczącym się w Warszawie przy ulicy Estrady 142 na 5 automatach;
  - w lokalu mieszczącym się w Warszawie przy ulicy Solidarności 117 na 21 automatach;
  - w lokalu mieszczącym się w Warszawie przy ulicy Conrada 15a na 34 automatach;
  - w lokalu mieszczącym się w Warszawie przy ulicy Wspólnej 72 na 18 automatach;
  - w lokalu mieszczącym się w Warszawie przy ulicy Radarowej 4b na 6 automatach;
  - w lokalu mieszczącym się w Warszawie przy ulicy Radarowej 9 na 9 automatach;
  - w lokalu mieszczącym się w Warszawie przy ulicy Dickensa 14 na 7 automatach;
  - w lokalu mieszczącym się w Warszawie przy ulicy Wałbrzyskiej skrzyżowanie z ulicą Mozarta na 5 automatach;
  - w lokalu mieszczącym się w Warszawie przy ulicy Wąwozowej 36 na 5 automatach;
  - w lokalu mieszczącym się w Warszawie przy ulicy Bolesława Chrobrego 2 na 5 automatach;
  - w lokalu mieszczącym się w Warszawie przy ulicy Powstańców Śląskich 124 na 7 automatach;
  - w lokalu mieszczącym się w Warszawie przy ulicy Czumy 2 na 5 automatach;
  - w lokalu mieszczącym się w Warszawie przy ulicy Wolskiej 50a na 15 automatach;
  - w lokalu mieszczącym się w Warszawie przy ulicy Grójeckiej 214 na 6 automatach
  - w lokalu mieszczącym się w Wólce Kosowskiej, Aleja Krakowska 67c na 24 automatach; - w lokalu mieszczącym się w Wólce Kosowskiej, Aleja Krakowska 81a na 2 automatach;
  - w lokalu mieszczącym się w Wólce Kosowskiej, ul. Nadrzeczna 3 D na 6 automatach;
  - w lokalu mieszczącym się w Górze Kalwarii, ul. Dominikańskiej 28 na 8 automatach,,
  tj. o przestępstwo z art. 107 § 3 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 2 kks w zw. z art. 6 § 2 kks

 

Dorota  Jarząb

Prokuratura Okręgowa w Siedlcach poszukuje listem gończym z dnia 28-02-2018 r (syg. akt PO I Ds 103.2016) ukrywającej się podejrzanej Doroty Jarząb co do której w dniu 22 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Siedlcach wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu (syg. II Kp 119/18)

 

Imię i nazwisko: Dorota  Jarząb
Imię ojca: Wiesław
Imię i nazwisko panieńskie matki: Bożena z domu  Taczalska
Data i miejsce urodzenia: 1 listopada 1970r., Siedlce
Ostatnie miejsce zameldowania: 08-110 Siedlce ul. 3 maja 17 m. 4
Ostatnie miejsce zamieszkania: 08-110 Siedlce ul. 3 maja 17 m. 4

 

podejrzana o to, że
 1. w okresie od 11 maja 2016 roku do 8 sierpnia 2016 roku w Siedlcach, województwa mazowieckiego, działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła Net Credit sp. z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w łącznej kwocie 11100 zł,  InCredit sp. z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w łącznej kwocie 1400 zł,  Capital System sp. z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w łącznej kwocie 2100 zł, CreditStar sp. z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w łącznej kwocie 500 zł oraz usiłowała doprowadzić Net Credit sp. z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w łącznej kwocie 18050 zł, Alfa Kredyt sp. z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w łącznej  kwocie 4500 zł, InCredit sp. z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w łącznej kwocie 26100 zł, Capital System sp. z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w łącznej kwocie 2100 zł, CreditStar sp. z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w kwocie 500 zł, Pol Credit sp. z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w kwocie 700 zł, poprzez wprowadzenie w błąd pracowników powyżej wymienionych instytucji, co do swojej kondycji finansowej,  tj. o przestępstwo z art.  286 § 1 k.k. i z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i z art 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. i z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
 2. w okresie od 17 sierpnia 2015 roku do 4 października 2015 roku województwa mazowieckiego, działając wspólnie i w porozumieniu z Mirosławem Matusikiem, Rafałem Matusikiem oraz Anną Matusik, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła Ferratum Bank p.l.c. z/s we Wrocławiu do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w łącznej kwocie 3000 zł, Rapid Finance Polska Sp. z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w łącznej kwocie 5400 zł, GetBucks sp. z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w łącznej kwocie 1000 zł, VIA SMS PL sp. z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w łącznej kwocie 4000 zł, CreditStar sp. z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w łącznej kwocie 2000 zł, Aasa Polska SA z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w łącznej kwocie 1000 zł, Euroloan Consumer Finace sp. z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w kwocie 1500 zł, KS Marcin Lipiński do niekorzystnego rozporządzenia pieniędzmi w kwocie 500 zł,  Mateusza Adama Sobaczyńskiego do niekorzystnego rozporządzenia pieniędzmi w kwocie 100 zł, Antoniego Walczaka do niekorzystnego rozporządzenia pieniędzmi w kwocie 400 zł, Blue Media SA z/s w Sopocie do niekorzystnego rozporządzenia pieniędzmi w kwocie 582 zł oraz usiłowała doprowadzić VIA SMS PL sp. z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w  kwocie 500 zł, Alfa Kredyt sp. z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w łącznej kwocie 2500 zł, PolCredit sp. z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w łącznej kwocie 3000 zł, Mała Pożyczka sp. z o.o. z/s w Białymstoku do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w łącznej kwocie 1300 zł, Zaplo sp. z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w łącznej kwocie 3000 zł, Friendly Finance Poland sp. z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w łącznej kwocie 1650 zł, Asetia sp. z o.o. S.K.A. z/s w Poznaniu do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w łącznej kwocie 500 zł, Vega sp. z o.o. z/s w Krakowie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w kwocie 400 zł, Net Credit Sp. z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w łącznej  kwocie 12900 zł, InCredit Sp. z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w łącznej  kwocie 1000 zł,  Bigcredit sp. z o.o. z/s w Suwałkach do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w kwocie 500 zł,  Creamfinance Poland sp. z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w łącznej kwocie 2600 zł, Vivus Finance Sp. z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w łącznej kwocie 1100 zł, Żyrafa Pożyczki sp. z o.o. sp. k. z/s w Poznaniu do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w kwocie 600 zł, Mini Credit Sp. z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w nieustalonej kwocie, Rapid Finance Poland sp. z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w kwocie 500 zł, poprzez wprowadzenie w błąd pracowników powyżej wymienionych instytucji co do swojej kondycji finansowej, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i  z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1  k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. i z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1  k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. art. 11§ 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
 3. w dniu 5 października 2015 roku województwa mazowieckiego, działając wspólnie i w porozumieniu z Anną Matusik, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła Midway Invest Sp z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w kwocie 1200 zł oraz Mini Credit sp. z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzenia pieniędzmi w kwocie 900 zł poprzez wprowadzenie w błąd pracowników powyżej wymienionych instytucji co do swojej kondycji finansowej,  tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
 4. w okresie od 7 października 2015 roku do 26 czerwca 2016 roku w Siedlcach, województwa mazowieckiego, działając wspólnie i w porozumieniu z Mirosławem Matusikiem, Rafałem Matusikiem, Anną Matusik, Beatą Zych oraz Dorotą Tkaczyk, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła Ferratum Bank p.l.c. z/s we Wrocławiu do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w łącznej kwocie 2000 zł, Surat sp. z o.o. z/s w Poznaniu do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w łącznej kwocie 1000 zł, Regita sp. z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w łącznej kwocie 1800 zł, Mini Credit sp. z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w łącznej kwocie 400 zł, Aasa Polska SA z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w łącznej kwocie 1100 zł, Net Credit sp. z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w łącznej kwocie 1400 zł, Mała Pożyczka sp. z o.o. z/s w Białymstoku do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w kwocie 700 zł, Kreditech Polska z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w kwocie 1770 zł, Nummus Finanse Sp. z o.o. z/s w Tychach do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w kwocie 809,01 zł, Sekrata Sp. z o.o. z/s w Piotrkowie Trybunalskim do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w kwocie 120 zł, Capital System Sp. z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w kwocie 600 zł oraz usiłowała doprowadzić Alfa Kredyt sp. z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w łącznej kwocie 6000 zł, Mała Pożyczka sp. z o.o. z/s w Białymstoku do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w łącznej kwocie 700 zł, Friendly Finance Poland sp. z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w łącznej kwocie 1500 zł, Asetia sp. z o.o. S.K.A. z/s w Poznaniu do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w łącznej kwocie 750 zł, Net Credit Sp. z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w łącznej  kwocie 16450 zł, InCredit Sp. z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w łącznej  kwocie 9750 zł,  Rapid Finance Polska Sp. z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w łącznej kwocie 1600 zł, Creamfinance Poland sp. z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w łącznej kwocie 1400 zł, Vivus Finance Sp. z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w łącznej kwocie 1800 zł, Alfa Finance sp. z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w kwocie 500 zł, MiniCredit sp. z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w kwocie 800 zł, Emamona.pl sp. z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w łącznej kwocie 600 zł, Cashsport.pl sp. z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w  kwocie 300 zł, HSZ Finance sp. z o.o. z/s w Dąbrowie Górniczej do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w łącznej  kwocie 1100 zł, Visset sp. z o.o. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi w kwocie 500 zł, poprzez wprowadzenie w błąd pracowników powyżej wymienionych instytucji co do swojej kondycji finansowej, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i  art. 286 § 1  k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. i  13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1  k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. i z art. 286 § 1  k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. i z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1  k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. art. 11§ 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

 

Bartłomiej Jacek Pankowski

Prokuratura Okręgowa w Siedlcach poszukuje listem gończym z dnia 11-06-2018 r (syg. akt PO I Ds 45.2017) ukrywającego się podejrzanego Bartłomieja Jacka Pankowskiego co do którego w dniu 23 maja 2018 roku Sąd Rejonowy w Siedlcach wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu (syg. II Kp 278/18)

 

Imię i nazwisko: Bartłomiej Jacek Pankowski
Imię ojca: Jacek
Imię i nazwisko panieńskie matki: brak danych
Data i miejsce urodzenia: 13 sierpnia 1988 r. , Inowrocław
Ostatnie miejsce zameldowania: 88-100 Inowrocław, ul. Młyńska 59E m. 7
Ostatnie miejsce zamieszkania: 88-100 Inowrocław, ul. Młyńska 59E m. 7

 

podejrzana o to, że
 1. w okresie od 15 stycznia 2014 roku do 27 czerwca 2014 roku w Gorzowie Wielkopolskim będąc prezesem zarządu spółki Jarpol jednocześnie uprawnionym do wystawienia faktur VAT, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu w celu osiągnięcia korzyści majątkowych poświadczył nieprawdę łącznie w 61 fakturach - tj. o czyn z art 271 § 3  k.k i art. 273 k.k. w zw. z art. 12  k.k. w zw. art. 11 § 2 k.k. i inne.

 

Dzmitr Zhankevich

Prokuratura Okręgowa w Siedlcach poszukuje listem gończym z dnia 2-07-2018 r (syg. akt PO I Ds 62.2017) ukrywającego się podejrzanego Dzmitr Zhankevich co do którego w dniu 6 czerwca 2018 roku Sąd Rejonowy w Siedlcach wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu (syg. II Kp 301/18)

 

Imię i nazwisko: Dzmitr Zhankevich
Imię ojca: Mikołai
Imię i nazwisko panieńskie matki: Żanna
Data i miejsce urodzenia: 16 maja 1987 r. , Smolewicze
Ostatnie miejsce zameldowania: Białoruś, Brześć, ul. łucka 32 m. 78
Ostatnie miejsce zamieszkania: Białoruś, Brześć, ul. łucka 32 m. 78

 

podejrzany o to, że
 1. w dniu 31.01.2015 roku w Siedlcach działając wspólnie i w porozumieniu z obywatelem Białorusi  - Mikolaiem Dzenisiukiem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej , w bezpośrednim zamiarze usiłował podrobić środki płatnicze w postaci kart kredytowych o dotychczas nieustalonych numerach, w ten sposób, że zaparkował samochód osobowy przed Galerią Siedlce wraz ze znajdującym się wewnątrz zestawem służącym do podrabiania lub przerabiania kart kredytowych w postaci komputera marki Lenovo model Z500 na którym znajdowało się specjalistycznie oprogramowanie do podrabiania lub przerabiania kart kredytowych wraz z podpiętymi do komputera urządzeniem do odczytu i zgrywania kart magnetycznych model MRS 605, po czym udał się do Galerii Siedlce celem dokonania oszustwa przy użyciu karty kredytowej, lecz zamierzonego celu w postaci podrobienia  lub przerobienia kart nie osiągnął z powodu zatrzymania w czasie usiłowania dokonania oszustwa w trakcie próby zakupu ,  tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 310§ 1 kk
 2. w dniu 31 stycznia 2015 roku w Siedlcach, województwa mazowieckiego, działając wspólnie i w porozumieniu z obywatelem Białorusi Mikalai Dzenisiuk, w krótkich odstępach czasu, z góry powziętym zamiarem, puścił w obieg przerobione środki płatnicze w postaci kart płatniczych, w ten sposób, że
  a) na stoisku handlowym w Galerii Siedlce Butik Swiss, o godz. 15.54 i 16.07 podczas realizacji transakcji kupna dwóch zegarków męskich marki Cassio-Gsmock GA-400-7AER o łącznej wartości 1.298,00 zł posłużyli się przerobioną kartą płatniczą BELARUSBANK operatora VISA o numerze 9112000018176350, wydaną na dane ANDRIEJ TROFIMOB, gdy faktycznie karta VISA posiadał numer 4266385031529640 i została wydana przez TD Bank 2035 Limestone Road Wilmington, DE 19808, Stany Zjednoczone na dane ANDRIEJ TROFIMOB
  b) na stoisku handlowym w Galerii Siedlce E-Papierosy, około godz. 16.45 podczas realizacji transakcji kupna pięciu zestawów papierosów elektronicznych o łącznej wartości  513 zł posłużyli się przerobioną kartą płatniczą VTB Bank operatora VISA o numerach 4454 5321 1345 4529 DEBIT013924 USD bez nadrukowanych na przedniej stronie karty danych co do posiadacza karty, gdy faktycznie karta VISA posiada numer 41211850869749618 i została wydana przez USAA Savings Bank, 3773 Howard Hughes Pkwy, Las Vegas, NV 89169, stany Zjednoczone, na dane YURY DAVYDAU, lecz nie zapłacili za papierosy z uwagi na odrzucenie transakcji przez system bankowy z powodu zastrzeżenia karty w systemie jako utraconej
  tj. o czyn z art. 310 § 2 kk w zw. z art. 12 kk