Prokuratur Rejonowy w Siedlcach skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Teresie B.,  która w dacie popełnienia zarzucanego jej czynu pełniła funkcje publiczną wynikającą z zatrudnienia jej na Uniwersytecie  Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach.
Teresę B. oskarżono o popełnienie czynu z art. 228 § 4 kk w zw. z art. 12 kk,  polegającego na tym, iż w okresie od maja do czerwca 2015 r. w Siedlcach, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uzależniając wykonanie czynności służbowych związanych z obowiązkami promotora pracy dyplomowej studentki – magistrantki, kilkakrotnie żądała od niej korzyści majątkowej w postaci perfum, a następnie deklarując zamiar samodzielnego zakupu tychże, określonych co do marki i nazwy perfum, żądała równowartości pieniężnej tego mienia.
Przestępstwo, o popełnienie którego oskarżono Teresę B. zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat.