Rzecznik prasowyRzecznik prasowy
prokurator Krystyna Gołąbek, tel. 25 632 24 85 wew. 302, tel. kom. 608 689 083, e-mail: k.golabek@siedlce.po.gov.pl

W czasie nieobecności
rzecznika prasowego zastępuje prokurator Jarosław Wardak tel. 25 632 24 85 wew. 430.

 

Skrzynka pocztowa nie służy do przekazywania zawiadomień o przestępstwie oraz innych pism procesowych. Przesłane w ten sposób pisma będą pozostawione bez biegu.

Zawiadomienia o przestępstwie oraz inne pisma procesowe mogą być składane osobiście w biurze podawczym prokuratury lub za pośrednictwem poczty.